Referenser Anette

 

Referenser Anette


Arbetslivserfarenhet som konsult

2008 -  Anette Hägerfelth Consulting AB

Danderyds sjukhus AB

Förvaltningsledare RIS/PACS för radiologi samt hjärt - och fysiologkliniken

▪ införande av digitala kallelser

etablera förvaltningsorganisation för Sectra RIS/PACS

          ▪ införande av TakeCare-Sectra integration (HL7)

▪ införande av Sectra RIS/PACS

▪ kravställande och upphandling av RIS/PACS

▪ BFT-projektet

▪ införande av TakeCare-DoRIS integration

▪ systemförvaltare DoRIS

TioHundra AB

Projektledare IT-avdelningen. Införande av följande system:

▪ Auricula

▪ MUSE, ekg- databas

▪ Picsara

▪ Spirometri

▪ TES, planeringsverktyg för hemtjänsten

▪ VIV, väntetider i vården

Landstinget Västernorrland

Analysledare för arbetsgrupper inom röntgen/klin fysiologi, patologi/cytologi, kem/mikrolab och konsultationsremisser. Genomförde en verksamhetsanalys som resulterade i en kravspecifikation som var underlaget för inför inköp av nytt remiss- och svarssystem till journalsystemet.

Philips Healthcare

Konsult vid uppstart av nya röntgenkliniker – arbetsflödesanalys, RIS-konfiguration, utbildning och support.

Mawell

Projektledare och uppdragskonsult.

Rowa

Konsult - genomförande av arbetsflödesanalys med beskrivande processer för arbetet med automatisk plockmaskin på apotek.

XYRINX Medical Imaging

Konsult – RIS systemadministration och utbildning.

ALERIS

Konsult vid start av nya röntgenkliniker - utbildning och support.

PROXIMA Diagnostik

Konsult vid start av nya röntgenkliniker - arbetsflödesanalys, RIS-konfiguration, fakturering, införande av e-remiss / svar.

AGFA Healthcare

Projektledare - utveckling av RIS för mammografiscreening Konsult – RIS-uppgradering, arbetsflödesanalys, acceptanstester, utbildning, support samt upphandling- /anbudsarbete.


Arbetslivserfarenhet som anställd

2007 - 2008 Mawell Svenska AB

Applikationsspecialist för bl.a. ett kvalitetssäkringssystem inom diagnostisk radiologi, ett bildlagringssystem som hanterade både dicom och multimedia bilder.

2000 - 2007 AGFA Healthcare Sweden AB

Applikationsspecialist RIS där jag inledningsvis översatte hela RIS-systemet till svenska och arbetade sedan kontinuerligt med anpassningar av det internationella RIS som skulle uppfylla skandinaviska krav. Arbetade även med arbetsflödesanalyser, utbildningar, support, produktutveckling och konfiguration för anpassning till kundens bästa arbetsflöde. Jag var applikationsansvarig vid införande av RIS i både landsting och privat vård med Norden som arbetsfält samt ett projekt på Irland. Genomförde också delprojekt med införande av elektronisk remiss och svarshantering för remittenter, elektronisk ekonomihantering och statistik. Projektledare för ett utvecklingsprojekt av RIS för Mammografiscreening.

1989 - 2000 Röntgen, Norrtälje sjukhus

Stf Enhethetschef, införde Time Care för schemaläggning och bemanning. Startade en kvalitetsgrupp med införande av avvikelsehantering och var ansvarig på röntgen för genomförande av kvalitetssäkring (OG).
Skapade informationspärmar till remittenterna med förberedelser och information om röntgenundersökningar. Systemadministratör vid övergång från analogt arbetsflöde till digitalt med införande av RIS/PACS.

Röntgensjuksköterska med jourtjänst på akutsjukhus.

1986-1989 Röntgen, S:t Görans sjukhus

Röntgensjuksköterska med jourtjänst på akutsjukhus.

1983-1986 Röntgen,

S:t Eriks sjukhus Undersköterska

1983 Urologmott, KS Solna

Undersköterska